Fellesnemnda foreslår at de tre kommunestyrene i Hurum, Røyken og Asker innfører felles økonomiske handlingsregler i perioden frem til vi er en felles kommune i 2020.

– Det er viktig at vi frem til 2020 har en forutsigbar og ansvarlig økonomistyring i de tre kommunene, sier leder av fellesnemnda Lene Conradi. – Dette for at den nye kommunen skal ha et godt økonomisk handlingsrom og for å videreføre dagens tjenestenivå og standard.

– Felles økonomiske handlingsregler for driftsresultat, finansforvaltning, investeringer og utviklingen av lånegjeld i de tre kommunene vil gjøre det lettere å synliggjøre hva som skal til for å ha en sunn økonomi over tid, sier Ivar Granum, nestleder i fellesnemnda. – Og vil hjelpe oss i arbeidet med økonomiplan og i budsjettprosessene frem til vi er en ny kommune.

Leder av fellesnemnda Lene Conradi og nestleder Ivar Granum oppsummerer fellesnemndas møte:

Les alle sakspapirene til møtet i fellesnemnda fredag 12. mai.