Mandag 8. januar etablerte Asker og Hurum felles IKT driftsvirksomhet. Som del av byggingen av ny kommune samkjøres allerede nå IKT-driften i Asker og Hurum.

Fungerende IKT-sjef i Asker kommune Kolbjørn Johansen får overlevert nøkler til lokalene i Hurum fra leder av Lier og Hurum IKT Anders Holmsen.

Kommunestyret i Hurum vedtok i 2017 avvikling av selskapet Lier og Hurum IKT, for etablering av felles kommunal IKT driftsvirksomhet med Asker kommune. Virksomheten ledes av fungerende IKT-sjef i Asker kommune, Kolbjørn Johansen, som gleder seg til å drifte de digitale løsningene for de to kommunenes innbyggere, næringsliv og ansatte. Kommunestyret i Røyken har vedtatt å gå ut av selskapet Drammensregionen IKT i løpet av 2018, for å etablere felles kommunal IKT- drift sammen med Hurum og Asker fra 2019.

- Avviklingen av Lier og Hurum IKT og overføring av oppgavene for Hurum kommune til den nye felles IKT-driftsvirksomheten har vært en positiv prosess som har involvert de ansatte i Lier og Hurum IKT og den felles IKT driftsvirksomheten, forteller Anne Britt Stinessen – kommunalsjef organisasjon og personal i Hurum kommune. -  Alle de ansatte i Lier og Hurum IKT blir igjen i Lier kommune. For den nye felles driftsvirksomheten har det vært rekruttert nytt personell, forteller utviklingssjef Ole-Kristian Tangen i Asker kommune.  

Røyken starter arbeidet med uttreden fra D-IKT i 2018 og vil 1.1.2019 bli del av felles IKT for Asker, Hurum og Røyken. Det betyr at en felles IKT-drift vil være operativ ett år før den nye kommunen etableres 1. januar 2020.

Se Asker kommune IKT