For første gang møtes de tre kommunestyrene fra Hurum, Røyken og Asker til felles møte.

Hurum, Røyken og Asker kommuner har besluttet kommunesammenslåing. Fellesnemnda ble etablert som interimnemnd med tre medlemmer fra hver kommune fredag 30. september.

I forbindelse med kommunesammenslåingen møtes for første gang de tre kommunestyrene på felles møte på Holmen Fjordhotell fredag 14. oktober.

- Vi ser fram til det første felles kommunestyremøtet for de tre kommunene. Vi får nå anledning til å bli litt bedre kjent med hverandre og til å få et felles ståsted når vi nå skal planlegge prosessen videre, sier Lene Conradi, leder av fellesnemnda og ordfører i Asker kommune.

Av gjester som kommer for å holde innlegg er Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, nestleder i Fellesnemnda for Nye Sandefjord kommune, Hilde Hoff Håkonsen, og kommuneekspert og daglig leder i NIVI Analyse AS, Geir Vinsand.

Se møtekalender og program

Møtet er åpent og kan ses direkte eller i opptak