Fredag den 25. august kl. 08.30 – 14.00 møtes kommunestyrerepresentantene fra Røyken, Hurum og Asker til et felles kommunestyremøte på Sekkefabrikken i Slemmestad.

Møtet ble sendt direkte på nett-tv - her kan du se det i opptak (to deler):

 

Kongstanken - om lederskap som krever mot for å sette retning, ved cand. psychol, cand. philos og diplomøkonom Kjetil Eikeset:

Program 

  • 08.30 Velkommen, ved ordfører i Røyken Eva Norén Eriksen  
  • 08.40 Siste nytt fra fellesnemnda, arbeidet i de politiske arbeidsgruppene, kommune- og regionsreform, ved leder av fellesnemnda Lene Conradi
  • 09.00 Status arbeidet med nye Asker, ved prosjektrådmann Lars Bjerke
  • 09.45 Pause
  • 10.00 Kongstanken - om lederskap som krever mot for å sette retning, ved cand. psychol, cand. philos og diplomøkonom Kjetil Eikeset
  • 12.30 Fotografering - felles fotografering av kommunestyrerepresentantene
  • 12.45 Lunsj
  • 13.15 Kysten rundt nye Asker kommune, ved kommuneplansjef i Asker Tor Arne Midtbø
  • 14.00 Avslutning