Kommunestyrene for Hurum, Røyken og Asker var fredag samlet til felles kommunestyremøte med hovedtema bærekraft, og særlig hvordan nye Asker skal tuftes på FNs bærekraftsmål.

- Nå er det snart bare ett år igjen, og så er vi der, sa ordfører i Asker og leder i fellesnemnda, Lene Conradi under åpningen av møtet. - Jeg tror de fleste vil merke i den kommende perioden at vi er inne i den siste innspurten. Det nye kommunevåpenet foreligger nå i endelig versjon, og arbeidet med kommuneplanen gjør den nye kommunen vår enda mer konkret, sa Conradi.- Dette kommunestyremøtet skal handle om nettopp kommuneplan for den nye kommunen, og vi har sammen arbeidet lenge med at kommunens planer og strategier er tuftet på FNs bærekraftsmål. Og mens vi folkevalgte her i dag diskuterer dette fra vårt perspektiv, skal vi involvere ungdommen til å gjøre en lignende øvelse under en egen konferanse senere i høst: På FN-dagen 24. oktober arrangerer vi «Askerkonferansen», der ungdommen selv skal være med å fortelle oss hvordan de ønsker at den nye kommunen skal være, og hvordan FNs bærekraftsmål kan gjøres relevante for dem. Om kvelden arrangerer vi en lysvandring til Vardåsen, med vardebrenning på toppen og en masse spennende innslag underveis. Her ønsker vi at flest mulig innbyggere, familier, politikere og ansatte kommer og deltar.

Rådmann i nye Asker, Lars Bjerke la vekt på at man nå ser gevinster av å ha jobbet grundig i over to år med planleggingen av den nye kommunen. – Vi ser at vi har gjort mye riktig med så omfattende prosesser knyttet til kartlegging, medvirkning og forankring i samarbeidet om endring og utvikling.

Se hele programmet og video fra møtet- Innbyggerne skal stå i sentrum, de skal være med å påvirke sin kommune. Jeg er veldig glad for at våre ambisjoner ikke er introverte, men strekker seg ut til innbyggerne gjennom nærdemokrati og innbyggertorg, Innbyggertorg er noe av det mest spennende vi holder på med for tiden. Det skal komme syv innbyggertorg spredt over hele vår nye kommune, der vi skal tilby innbyggerne tjenester, muligheter for deltagelse i beslutninger og samskaping nært der folk bor.

Vi tenker bredt også når det gjelder regional utvikling og nasjonale samarbeid. Det globale perspektivet ser vi også tydelig nå som vi implementerer FNs bærekraftsmål ved å sette vår lokale samfunnsutvikling i et globalt perspektiv, sier Bjerke.

Svein Mollekleiv, direktør i DNVGL, gjestet kommunestyremøtet med et foredrag om bærekraftsmålene som en felles utfordring og felles mulighet. - Jeg vil først få gratulere nye Asker med den jobben dere gjør med bærekraftsmålene! Dere har all grunn til å være stolte av hvordan dere tar i bruk FNs bærekraftsmål som grunnlag i alt fra strategier og planlegging til gjennomføring og konkretisering i byggingen av den nye kommunen. At dere legger FNs bærekraftsmål til grunn for alt dere gjør, er et eksempel til etterfølgelse for andre, sa Mollekleiv.

Se alle presentasjoner fra kommunestyremøtetMollekleiv understreket viktigheten av å være flere som samarbeider i partnerskap i en ønsket utvikling. - Det er helt kritisk at også næringslivet er med som del av løsningen i bærekrafts- og klimaspørsmålene. Den utviklingen vi nå ser er at næringslivet og forskningen er en del av motoren i det grønne skiftet. Vi ligger allikevel langt bak målene for å unngå to graders oppvarming av kloden. Derfor er vi nødt til å iverksette flere tiltak raskere. Vi er nødt til å organisere oss bedre for framtiden, og derfor er det så bra at dere i Asker nå jobber bredt med å legge bærekraft til grunn i kommuneplanleggingen, sa Mollekleiv.

Ledere av arbeidsutvalgene i kommuneplanprosjektet, Susanne Vist, Trond Røed og Cecilie Lindgren presenterte «Hvordan har vi jobbet med kommuneplanen og bærekraftsmålene», før kommuneplansjef Tor Arne Midtbø redegjorde for planlegging av store utbyggingsprosjekter.

Felles kommunestyremøte ble avsluttet med gruppearbeid i regi av rådmann Per Morstad i Røyken (med ansvar for kommuneplan i nye Asker) og prosjektleder Kristine Andenæs der tema var FNs bærekraftsmål som satsningsområder i kommuneplanarbeidet.

- Samtlige innspill fra gruppene skal tas med videre i arbeidet med å konkretisere kommuneplanen med eksempler og forslag til tiltak som er direkte knyttet til FNs bærekraftsmål, enten det gjelder miljø, helse, utdanning, næringsliv, transport eller andre av målene vi har sett på i dag, sier Per Morstad.