- Velkommen til Asker, til rådhuset og til en spennende reise. Det er nå det starter. Sammen skal vi skrive historie og tenke at vi skal gjøre hverandre gode, sa ordfører Lene Conradi til felles ledersamling for Hurum, Røyken og Asker kommuner.

Kommunestyrene i Hurum, Røyken og Asker kommuner vedtok i juni 2016 å søke om sammenslåing. Fellesnemnda som skal styre hele omstillingen, blir konstituert i møte den 30. september. Torsdag 15. september møttes ledergruppene i de tre kommunene til et første felles ledermøte i Asker rådhus.

- Dere må være uredde ledere, dere har et viktig ansvar for å motivere ansatte og dere skal hver eneste dag styre skuta trygt samtidig som vi sammen skal gjennomføre en sammenslåing. Vi vet det er usikkerhet knyttet til arbeid, oppgaver og struktur. Det er vår oppgave som ledere å trygge de ansatte, sa Asker-ordføreren.

I gang med forberedelsene

Rådmennene i de tre kommunen jobber allerede tett med å tilrettelegge for en god sammenslåingsprosess. Felles ledermøte torsdag var et viktig møtepunkt.

- Vi er helt i startgropa av en sammenslåingsprosess. Det er viktig å komme godt i gang, og da må vi møtes tidlig, bli kjent og finne kjemien, sier rådmann i Asker, Lars Bjerke.

Sammenslåingen av Hurum, Røyken og Asker kommuner er en svært omfattende omstilling med om lag 6000 ansatte og en samlet økonomi på 6 milliarder kroner.

- Vi er heldig som får anledning til å være med på kanskje det mest spennende omstillingsprosjektet i Norge på svært mange år, sier Lars Joachim Tveit, rådmann i Hurum.

Fortsatt levere gode tjenester

Samtidig som de tre kommunene nå skal jobbe fram til 1.1.2020 for å bygge den nye kommunen, skal hver kommune hver dag fortsette å levere gode tjenester overfor innbyggerne.

- Sammenslåing er en svært omfattende, krevende og kompleks prosess. Vi skal samtidig sikre gode tjenester hver dag. Mange av våre ledere har erfaringer fra andre omstillinger. Vi må ta med oss lærdom derfra - både gode og dårlige, sier Per Morstad, rådmann i Røyken.

Medvirkning og involvering

Selv om overordnet tema i møtet var selve sammenslåingsprosessen, brukte ledergruppene tid på å bli kjent med hverandre og dele erfaringer. De drøftet også svakheter og styrker, utfordringer og muligheter på de ulike virksomhetsområdene. Endringsledelse og betydningen av god planlegging, samordning, involvering og medvirkning var viktige temaer.

- Det er avgjørende hele tiden å være bevisst betydningen av åpenhet, likeverd, involvering,  medvirkning og medbestemmelse. Derfor skal selvsagt de tillitsvalgte og vernetjenesten være involvert gjennom hele prosessen, understreker de tre rådmennene.

Felles visjon og kultur

I arbeidet med å bygge en felles visjon for og kultur i den nye kommunen er det viktig å involvere både medarbeidere og ledere på alle nivåer. Derfor ønsker man å skape felles arenaer og møteplasser. Et felles lederutviklingsprogram vil kunne være en arena for å drøfte ulike problemstillinger underveis i endringsprosessen og legge til rette for utvikling av felles ledelsesprinsipper og ledelsesfilosofi i den nye kommunen. I dette arbeidet er det naturlig at medarbeiderne involveres gjennom blant annet utviklingsprosjekter på egen arbeidsplass for å bygge felles kultur og et godt arbeidsmiljø.