Fellesnemda hadde sitt tredje møte fredag 25. november i Asker rådhus. På sakskartet sto godkjennelse av protokoll fra sist møte, kommunikasjonsplan, søknad om vertskap for 1. etappe av sykkelrittet Tour of Norway, orientering om etablering av felles gruppelederforum og valg av rekrutteringsfirma for rekruttering av rådmann i nye Asker kommune.

I tillegg fikk fellesnemda en orientering om Røyken, Hurum og Askers handlingsprogram og budsjett for 2017 av rådmennene i de tre kommunene og en orientering om forslag til styringsdokument med risiko- og sårbarhetsanalyser, både politisk og administrativ prosjektorganisering og prosjektplan.

Søker vertskap for Tour of Norway 2017

Fellesnemda vedtok å sende en søknad om vertskap for innkomst for 1. etappe av sykkelrittet Tour of Norway 17. mai 2017. Den aktuelle etappen starter på Hønefoss, passerer gjennom Sylling og Lier, før den går rundt hele Hurumhalvøya og har innkomst på Risenga i Asker.

Dette vil være en god anledning til å involvere og engasjere innbyggerne i de tre kommunene på en positiv måte gjennom et stort idrettsarrangement. Rittet vil gå langs hele vår kystlinje gjennom tettstedene med muligheter for lokale markeringer underveis. Arrangementet foregår på ettermiddagen på 17. mai og kommer ikke i konflikt med andre etablerte arrangement.

Valg av rekrutteringsbyrå

Til å bistå fellesnemda i forbindelse med rekruttering av rådmann til nye Asker kommune ble rekrutteringsbyrået Delphi consulting valgt.

Møtepapirer

Se møteinnkalling, sakspapirer og presentasjoner

Møte i fellesnemda 25. november 2017 i Asker rådhus
Møte i fellesnemda 25. november 2017 i Asker rådhus
Foto: Svein-Ivar Fors/Asker kommune