Fellesnemnda for nye Asker gjennomførte et lærerikt seminar med fellesnemnda for nye Drammen på Verkstedet på Sem fredag 13. oktober.

Politikere fra Asker og Drammen
Her er fellesnemndene fra nye Drammen og nye Asker samlet til et felles møte på Verkstedet på Sem fredag 13. oktober.

- I dag har vi hatt et historisk møte med fellesnemnda for nye Drammen. Vi har diskutert og oppdatert hverandre på hvor vi står i prosessen, og det er jo mange likhetstrekk for det vi nå skal igjennom sammen og hver for oss, sier Lene Conradi, leder for fellesnemnda for nye Asker og ordfører i Asker kommune. – Vi ønsker å ha en god dialog med våre naboer, og vi ønsker også å holde tilsvarende møter med Bærum formannskap, sier hun.

- Vi fikk også et fyrverkeri av et foredrag fra Geir Vinsand, som snakket om regioner og Viken og våre mulige samarbeid med nabokommuner i regionen, sier Monica Vee Bratlie, medlem av fellesnemnda i Asker og ordfører i Hurum kommune.

De to fellesnemndene fikk en gjennomgang av hverandres strategier og arbeidsformer, og utvekslet kunnskap og utfordringer knyttet til arbeidet med kommunesammenslåingen.

Se presentasjonene og sakspapirene her: https://www.asker.kommune.no/nye-asker-kommune/notater-og-presentasjoner-fra-moter-om-nye-asker/