På grunnlag av en samlet vurdering og basert på vurderinger, intervjuer og grundig drøfting, har en enstemmig fellesnemnd for nye Asker samlet seg om å innstille Lars Bjerke som prosjektleder/rådmann i nye Asker kommune. Lars Bjerke er i dag rådmann i Asker.

- Det har fra første stund vært avgjørende for de tre kommunene i fellesskap og for hele arbeidet med å bygge den nye kommunen, å få på plass en prosjektleder/rådmann så tidlig som mulig. Det viser erfaring fra tilsvarende prosesser. Derfor er vi glad vi, etter en svært grundig prosess, allerede nå har samlet oss om en foretrukken og anbefalt kandidat, sier Lene Conradi, leder av fellesnemnda.

Fellesnemnda skal 10. februar foreta den formelle behandlingen av innstillingen fra nemndas leder og rekrutteringsprosessen.

Bjerke vil fra 1. april 2017 være prosjektleder for arbeidet med å bygge den nye kommunen, og vil tiltre stillingen som rådmann i den nye kommunen etter Stortingsvedtak og kongelig resolusjon.

Profesjonell hjelp utenfra

Intensjonsavtalen slår fast at det er fellesnemnda som skal rekruttere og ansette rådmann til den nye kommunen. Fellesnemnda har siden oktober 2016 i henhold til fullmakter basert i intensjonsavtalen gjennomført en grundig intern ansettelsesprosess. Fellesnemnda søkte tidlig råd hos KS-advokatene og etter møtet den 25. november 2016 ble det gjort avtale med Amrop Delphi ved Randi Flugstad for å sikre en profesjonell rekrutteringsprosess.

Fellesnemnda utarbeidet i løpet av høsten 2016 en kandidatprofil og et mandat for ny rådmann. Fellesnemnda har underveis drøftet rekrutteringsprosessen og kandidatprofilen i felles Partssammensatt utvalg og gruppelederforum.

Grundig prosess

20. januar besluttet fellesnemnda å gå for intern rekruttering av rådmann, og gjennomførte vurderinger og intervjuer med kandidatene. Etter siste intervjurunde med kandidatene den 27. januar samlet fellesnemnda seg, etter grundig drøfting, om en foretrukken og av Amrop Deplhi anbefalt kandidat som innstilles for tilsetting som prosjektleder/ rådmann i den nye kommunen: Lars Bjerke.

Fellesnemnda vil i møte 10. februar behandle en formell sak om innstillingen fra fellesnemndas leder og rekrutteringsprosessen. De tre kommunestyrene i Hurum, Røyken og Asker vil få saken til behandling slik at de kan slutte seg til fellesnemndas beslutning.

- Vi håper med dette å ha på plass en prosjektleder for byggingen av den nye kommunen innen 1. april 2017, og at prosjektleder tiltrer stillingen som rådmann for den nye kommunen etter Stortingsvedtak og kongelig resolusjon, sier Ivar Granum, nestleder i fellesnemnda.

Godt kvalifisert til krevende jobb

Lars Bjerke har lang erfaring som rådmann i Asker - en av Norges største kommuner. Han har i tillegg blant annet mange års erfaring som helse- og omsorgsdirektør i både Bærum og Drammen.

- Vi har hatt en god og profesjonell prosess med tre svært gode kandidater til stillingen som rådmann. Vi er nå glade for å kunne innstille en meget godt kvalifisert og kompetent kandidat til stillingen som prosjektleder/rådmann i nye Asker kommune. Det er en krevende jobb å skulle bygge og lede en ny, stor kommune. Han har vist til gode resultater, har vist stor motivasjon og kapasitet. Han fyller mandat og profil til en ny rådmann på en god måte, sier Granum.

Tre gode kandidater

Alle tre rådmennene var gode kandidater til den nye rådmannstillingen. Men det er plass til kun én.

- Vi har vært heldige og hatt muligheten til å velge på øverste hylle. Det er viktig å understreke at vi har stort behov for lederkompetanse og -erfaring i det omfattende arbeidet som ligger foran oss – både i de eksisterende kommunene og i den nye kommunen.

- Vi har derfor et sterkt ønske om at de to som i denne omgang ikke blir innstilt, med sin erfaring og lederkompetanse, fortsatt både har lyst og motivasjon til å bidra i arbeidet med å bygge den nye kommunen, sier Conradi.

Mulige utfordringer for Asker

Rådmannen i Asker, Lars Bjerke, innstilles som prosjektleder/rådmann for den nye kommunen. Rådmann for den nye kommunen skal ha ansvaret for hele prosjektet med å bygge ny kommune. Dette kan bety utfordringer knyttet til daglig drift i Asker kommune.

- Slik dette nå tegner seg, med en samlet fellesnemnd bak kandidaten Bjerke, må vi i Asker kommune finne gode løsninger for å sikre kontinuitet i den daglige driften av kommunen parallelt med prosjektet. Som ordfører vil jeg derfor gi rådmannen i oppdrag å finne en god praktisk løsning som det vil være naturlig at vi drøfter i politisk forhandlingsutvalg og i formannskapet, sier Lene Conradi, ordfører i Asker.

Rådmann Lars Bjerke
Asker rådmann Lars Bjerke blir prosjektleder/rådmann i Nye Asker kommune.