Lene Conradi (H) fra Asker ble 30. september valgt til leder for fellesnemnda. Ivar Granum (Ap) fra Hurum ble valgt til nestleder.

Lene Conradi (H), ordfører i Asker, ble enstemmig valgt til leder av fellesnemnda for kommunesammenslåingen Hurum, Røyken, Asker. Ivar Granum (Ap) fra Hurum ble enstemmig valgt til nestleder av fellesnemnda.

Fellesnemnda fungerer som interimnemnd frem til sammenslåingen er vedtatt av Stortinget (2017) og deretter ved kongelig resolusjon. De samme medlemmene fortsetter i fellesnemnda etter interimsperioden.

Fellesnemndas medlemmer

Torsdag 1. september vedtok kommunestyret i Røyken hvilke folkevalgte som skal være med i fellesnemnda. Kommunestyret i Asker gjorde sitt vedtak tirsdag 6. september,og kommunestyret i Hurum vedtok dette den 27. september.

30. september 2016 ble Fellesnemnda konstituert og leder og nestleder ble valgt.

Fellesnemndas medlemmer er:

  • Fra Røyken: Håvard Vestgren (H), Rebekka Borsch (V), Børre Pettersen (Ap)
  • Fra Asker: Lene Conradi (H) - leder, Leif Frode Onarheim (H), Marianne Riis Rasmussen (AP)
  • Fra Hurum: Monica Vee Bratlie (H), Ivar Granum (Ap) - nestleder, Heidi Sorknes (H)

Varamedlemmer:

  • Fra Røyken: Roar Skryseth (H), Lasse Narjord Thue (V), May Sæther Løken (Ap)
  • Fra Asker: Ole Jakob Johansen (Frp), Jostein Furelid Tellnes (V), Kristin Bjelke (MDG)
  • Fra Hurum: Trond Røed (Frp), Kent Lippert Olsen (Krf), Gerd Eva Volden (Ap)

Les mer om fellesnemdas oppgaver.