Fredag 10. mai er det møte i valgstyret og fellesnemnda. Blant sakene som skal opp er godkjenning av listeforslag, krisesenterordning og forliksråd. I tillegg skal Ruter presentere fremtidige kollektivtilbud i nye Asker.

Agenda fredag 10. mai, formannskapssalen, Asker rådhus:

Valgstyret kl. 09:00

• Oppnevning av stemmestyret og fordeling av verv
• Godkjenning av listeforslag

Fellesnemnda (ca 09:30 – 10:30)

• Krisesenterordning i nye Asker
• Virketid for eksisterende forliksråd i Asker, Røyken og Hurum
• Oppnevning av Valgkomite for nye Asker

Tematime 

• Næringsutvikling i nye Asker – status og analyser

Lunsj (11:30 – 12:30)

• Dialogmøte med Asker velforbund (12:30 – 13:00)

• Ruter orienterer om kollektivtilbud og utvikling av nye bærekraftige løsninger (13:00 – 14:00)
- Busstilbud i nye Asker kommune fra 2020
- Mobilitetstjenester, bærekraftig hverdagslogistikk
- Innovasjonsarbeid, apper, elektriske sparkesykler og annet
- Hvilke pilotprosjekter kan gjennomføres i nye Asker?
- Mulig samarbeid om kjøring på kveldstid

Se sakspapirene til valgstyret og fellesnemnda 10. mai

Vel møtt