Se agenda og sakspapirer for fellesnemndas møte fredag 14. juni. På sakskartet står blant annet Strategiske mål og økonomiske rammer for Handlingsprogrammet 2020-2023 og forslag til nærdemokratiske ordninger i nye Asker.

Møtet er i Asker rådhus kl 09-11 fredag 14. juni

Agenda:

  • Godkjenning av protokoll fra møte i nye Asker fellesnemnda 05.06.2019
  • Lokale forskrifter og reglementer som skal vedtas politisk i nye Asker - behandlingsplan
  • Strategiske mål og økonomiske rammer for Handlingsprogrammet 2020 - 2023
  • Forslag til nærdemokratiske ordninger i nye Asker
  • Folkevalgtes rettigheter og arbeidsvilkår - lokal forskrift og reglement
  • Opprettelse av lovpålagte råd for medvirkning

Se sakspapirene i fellesnemndas møtekalender