Hurum, Røyken og Asker kommuner har besluttet kommunesammenslåing. Fellesnemnda er etablert som interimnemnd med tre medlemmer fra hver kommune.

Fellesnemnda møtes jevnlig og har sitt andre møte fredag 28. oktober i Asker rådhus kl. 0800-1000.

Her finner du mer informasjon og møtepapirer.