UN Habitats visegeneralsekretær Aisa Kacyira kommer til Asker for å diskutere hvordan nye Asker skal implementere FNs bærekraftsmål i byggingen av en ny kommune.

I tillegg til FN kommer KS, Utenriksdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, ForUM for utvikling og miljø, samt representanter fra næringsliv og sivilsamfunn.

Tema: Nye Askers lokale implementering av de globale bærekraftsmålene.
Asker rådhus – Knud Askers vei 25, 1383 Asker
Fredag 27. oktober - Kl 11.00-13.15

Det er stor interesse knyttet til vår nye kommune som skal bygges med FNs bærekraftsmål som rammeverk.

Bakgrunn: Asker, Hurum og Røyken skal slå seg sammen og danne en ny kommune innen 1. januar 2020. Den nye kommunen skal hete Asker. Fellesnemnda for nye Asker vedtok allerede 28. oktober 2016 at FNs bærekraftsmål skal innarbeides som rammeverk for utformingen av planprogram og kommuneplan for den nye kommunen. Nærmest på ettårsdagen for det historiske vedtaket kommer FN ved UN Habitat til Asker rådhus for å snakke om lokal implementering av de globale bærekraftsmålene.

– Dette er et spennende arbeid som blir lagt merke til både nasjonalt og internasjonalt, sier leder for fellesnemnda og ordfører i Asker kommune, Lene Conradi.

UN Habitat er FNs bosettingsprogram, og har en nøkkelrolle i arbeidet med å legge til rette for lokal implementering av de globale bærekraftsmålene. UN Habitats rapport om lokal forankring av bærekraftmålene «Roadmap for Localizing the SDGs», vil også bli presentert under møtet i Asker.

Program:

Explore Asker’s journey to adopting the SDGs as a framework for local government from both the local / Norwegian context and globally.

11:00 - 11:30: Opening Remarks, Lene Conradi, Head of Joint Political Committee for new Asker Aisa Kaciyra, Deputy Executive Director, UN-Habitat

11:30-11:45: Presentation on new Asker and the Adoption of the SDGs as Framework. Asker presents the justification and process that Asker is going through to adopt the SDGs framework as the overarching framework for municipal planning for new Asker

11:45-12:00: Presentation by UN-Habitat on “Roadmap to Localizing the SDGs”. Experiences on localizing the SDGs

12:00-12:15: Questions

12:15 -13:00: Stakeholder Roundtable - (Facilitated by Pure Consulting) Discussion the importance of Asker’s adoption of SDGs and the broader adoption of SDGs by local governments globally. Panelists: UN Habitat, Nye Asker, Norwegian Association of Local and Regional Authorities, KS, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Local Government and Modernisation, Norwegian Forum for Development and Environment + (Tbc: NHO)

13:00-13:15: Closing Session

Se også: Hvordan jobber vi med FNs bærekraftsmål?