160 representanter for frivilligheten i Hurum, Røyken og Asker møtte opp da Frivillighetsutvalget i Asker inviterte til felles samling for lag og foreninger i Teglen i Spikkestad mandag 4. mars.

På møtet ønsket utvalget blant annet å ha en diskusjon om hvordan dialogen mellom frivilligheten og kommunen skal foregå i nye Asker. - Det handler blant annet om penger, lokaler og samarbeid.

135 representanter fylte storsalen i Teglen

Frivillighetsutvalgets leder Per Sletaune åpnet samlingen med en oppdatering om frivillighetens kår både nasjonalt og i våre tre kommuner. Han fortalte også at Fellesnemnda for nye Asker hadde bevilget 100.000 kroner for å etablere et frivillighetsutvalg for nye Asker.

Direktør for Medborgerskap i nye Asker, Kristin Felde, fortalte om kommunens satsing på frivillighet, medborgerskap og samskaping med forskjellige aktører. Kommunen har nylig gjort en større kartlegging av frivilligheten i nye Asker, som viser forutsetninger og ønsker for frivillige lag og foreninger. 54 prosent av kommunens innbyggere oppgir at de er frivillige, mens 66 prosent av dem som ikke er det oppgir at de kunne tenke seg å gjøre frivillig arbeid for en aktivitet eller sak de er opptatt av. 98 prosent av de frivillige organisasjonene oppga at de ønsker et samarbeid med kommunen.

Direktør for medborgerskap i nye Asker, Kristin Felde.

 – Når vi nå etablerer syv innbyggertorg i tettstedene i nye Asker, er målet at disse skal være attraktive arenaer for samarbeid mellom kommunen, innbyggere, næringsliv og frivillige organisasjoner, sa Felde.

De 160 fremmøtte fikk i oppgave å diskutere over bordene hva som skal til for at frivilligheten skal kunne blomstre og skape resultater for sin egen aktivitet og i relasjon med andre, som lokalmiljø, myndigheter og andre frivillige organisasjoner.

Filosof og forsker Henrik Syse foredro om tillit og frivillighet, samarbeid og inkludering.

Lene Conradi, leder av fellesnemnda i nye Asker og ordfører i "gamle" Asker, avsluttet samlingen. - Målet vårt er å sammen skape et bedre samfunn for alle, sa Conradi. - Det er frivilligheten som bringer inn et engasjement og en tilstedeværelse som ikke kan gjenskapes i offentlig regi. Derfor er det dere som bidrar frivillig som gir livet ekstra kvalitet.

Program

  • Velkommen, ved Frivillighetsutvalgets leder Per Sletaune
  • Frivillighet i nye Asker, hvem er vi? ved medborgerskapsdirektør i nye Asker Kristin Marie Felde
  • Henrik Syse - Tillit og frivillighet

Til diskusjon:

  • På hvilken måte skal frivilligheten ha dialog med kommunen?
  • På hvilken måte skal frivilligheten ha dialog med hverandre?

 

  • Avslutning ved leder av fellesnemda i nye Asker Lene Conradi