Nullutslippsbusser til Asker, selvgående kjøretøy som henter og bringer via app, delingsløsninger for elbiler og elektrifisering av kollektivtrafikken er rett rundt hjørnet. Antall privatbiler i hovedstadstrafikken kan reduseres med 80-90 prosent. Det var blant temaene da Ruter presenterte «Framtidens mobilitet» for fellesnemnda.

Ruter.jpg

Fremtidens bærekraftige kollektivløsninger kommer mye raskere enn man forventet for bare få år siden. Teknologien som kreves har blitt billigere, bedre og mer tilgjengelig, slik at ambisjonsnivået for bærekraftige løsninger kan heves og oppnås raskere.

Ruter har en ambisjon om nullutslipp for all kollektivtrafikk i Oslo og Akershus innen 2028, men mye vil bli elektrifisert lenge før den tid: Nesoddbåtene blir elektriske innen 2019. I løpet av 2020 skal all kollektivtransport gå på kun fornybar energi, slik at kollektivtrafikken blir fossilfri i drift.
Se Ruters bærekraftsstrategi: https://barekraft.ruter.no/

Biltrafikken kommer til å reduseres

Befolkningen i Akershus øker, mens biltrafikken er redusert siden 2017. Bruken av kollektivtransport øker kraftig, viser Ruters statistikk. Kollektivtrafikken har økt med 4,2 prosent i 2018. Det ble registrert 387 millioner påstigninger i Oslo og Akershus, en økning på 16 millioner påstigninger fra året før. Kollektivtilbudet i Oslo og Akershus har det siste året økt med 5,9 prosent.

Nå kommer digitalisering og kombinasjoner av flere grønne mobilitetsløsninger i full fart, med alt fra elbåter, delingsbiler, autonome kjøretøy og el-sparkesykler. Ifølge Ruter er befolkningen under 27 år allerede i full gang med å nyttiggjøre seg og bruke de nye mobilitetsløsningene. Når disse løsningene gjennom samarbeid mellom flere offentlige og private aktører blir allemannseie, viser Oslo-studien at antallet biler på veiene i hovedstadsområdet kan reduseres med mellom 84 og 93 prosent.

Samferdselssektorene står overfor store endringer, og de kommer raskt, ifølge Ruter.

- Dette er en veldig spennende utvikling, og her skjer det mye på kort tid. For å få til gode, bærekraftige og effektive løsninger for innbyggerne i nye Asker må vi sørge for å være koblet på denne utviklingen og samarbeide både offentlige og private aktører. Vi er allerede i gang med vårt prosjekt med å få utslippsfrie båter i drift, og sammen med det som Ruter i dag har presentert tror jeg vi skal kunne få til mye positivt innen grønn mobilitet og kollektivtransport framover, sier leder av fellesnemnda, Lene Conradi.

Ruter2.JPG

Se Ruters presentasjon Framtidens mobilitet nye Asker (PDF)