Både Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Fylkesmannen i Buskerud er positive til at kommunene Hurum, Røyken og Asker slår seg sammen til Nye Asker kommune.

Onsdag 28. september la både Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Fylkesmannen i Buskerud fram sin faglige tilrådning til framtidig kommunestruktur i sine fylker. Begge fylkesmennene anbefalte og støttet en sammenslåing av kommunene Hurum, Røyken og Asker til Nye Asker kommune med tilhørighet i Akershus.

Tilrådningen sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er regjeringen og Stortinget som skal fatte endelige vedtak i dette spørsmålet.

Les Fylkesmann i Oslo og Akershus sin faglige tilrådning om framtidig kommunestruktur i Oslo og Akershus

Les Fylkesmann i Buskerud sin faglige tilrådning om framtidig kommunestruktur i Buskerud