Fellesnemnda for nye Asker besluttet fredag 20. januar å gå for intern rekruttering av rådmann til den nye kommunen. Det betyr at det i prinsippet er tre kandidater til stillingen som rådmann i nye Asker – de tre eksisterende rådmennene i Hurum, Røyken og Asker.

- Vi har hatt en grundig og god prosess for å forberede rekrutteringen av denne viktige stillingen. All erfaring tyder på at det å få på plass en rådmann for den nye kommunen så tidlig som mulig er avgjørende for en god gjennomføring av dette gigantiske prosjektet, sier Lene Conradi, leder av fellesnemnda.

Profesjonell hjelp utenfra

Intensjonsavtalen slår fast at det er fellesnemnda som skal rekruttere og ansette rådmann til den nye kommunen. Fellesnemnda utarbeidet høsten 2016 en profilbeskrivelse og et mandat for ny rådmann og startet forberedelser til ansettelsesprosessen. Fellesnemnda søkte tidlig råd hos KS-advokatene og etter møtet den 25. november ble Delphi Consulting hentet inn for å sikre en profesjonell rekrutteringsprosess. Fellesnemnda har tidligere hatt uformelle samtaler med hver av de tre rådmennene og har underveis drøftet rekrutteringsprosessen i felles Partssammensatt utvalg og gruppelederforum.

- Vi har sammen vurdert nøye hvorvidt man skal gjøre en ekstern eller en intern rekruttering. Det er fordeler og ulemper med begge deler. Men når vi ser på de tilgjengelige kandidatene, mener vi at vi allerede har det beste materialet for å gå videre. Derfor falt vi ned på en intern prosess, sier Ivar Granum, nestleder i fellesnemnda.

Rådmann på plass innen 1. april

Ifølge nemndas leder skal rådmannen for nye Asker være på plass innen 1. april 2017. De neste to månedene skal den faktiske rekrutteringen skje gjennom en formell, grundig og god prosess.

- Hittil har vi forberedt prosessen. I dag har vi fattet beslutningen om å gjøre en intern rekruttering. Nå starter selve rekrutteringsprosessen, og den skal vi gjøre på en formell og profesjonell måte slik at vi er sikre på at vi får på plass den riktige til jobben – i tråd med mandat og profil, understreker Conradi.

De tre aktuelle kandidatene er fra venstre rådmann Lars Bjerke, Asker kommune; rådmann Lars Joakim Tveit, Hurum kommune og rådmann Per Morstad, Røyken kommune.

De tre aktuelle kandidatene er fra venstre: rådmann Lars Bjerke, Asker kommune; rådmann Lars Joakim Tveit, Hurum kommune og rådmann Per Morstad, Røyken kommune.