Lene Conradi. Foto: Ida G. Slettevoll, Kommunespeilet

Nye Asker kommunes implementering av FNs bærekraftmål vekker internasjonal oppsikt. Ordfører Lene Conradi i Asker var nylig invitert av FNs utviklingsfond og UD til et seminar for å vise hvordan Asker, Røyken og Hurum sammen bygger en ny kommune med bærekraftmålene som rammeverk.

Representanter, forskere og ledere fra en rekke land var samlet for å diskutere hvordan bærekraftmålene skal implementeres lokalt. - Det var veldig hyggelig å bli spurt. Ikke minst fordi vi som bygger ny kommune blir lagt merke til – også internasjonalt, sier Conradi til Kommunespeilet.

Nye Asker kommune har vedtatt at den nye kommunen skal være tuftet på FNs 17 bærekraftmål. - Når vi nå skal bygge ny felles kommune setter vi oss ganske ambisiøse mål for kommunenes bidrag til miljø og klima. Vi må tenke enda større. Ikke bare beste praksis, men neste praksis. Vi så at FNs bærekraftverk kunne passe for en ramme for en nytt kommuneplanverk. Både for å bevisstgjøre oss selv og innbyggerne. En hel verden jobber med bærekraftmålene nå og det begynner med den enkelte, kommuner og det lokale, sier Conradi.