De tre forslagene med flest stemmer sammenlagt i kommunevåpenkonkurransen ble Askebladet, Askekvisten og Tre Seil. Hele 20.537 stemmer kom inn i løpet av de syv dagene avstemningen varte. Sammen med juryens poeng er disse tre kåret til vinnerne som skal oversendes fellesnemnda til beslutning 21. juni.

De tre finalistene Askebladet, Tre seil og Askekvisten

Populære kandidater

De tre finalistene er alle blant de fire mest populære alternativene i nett-avstemningen. Det er også verdt å merke seg at Tre Seil er stemt inn som finalist gjennom poeng fra nettavstemningen alene, mens Askebladet sikrer sin finaleplass via juryens poeng. Askekvisten har imidlertid hentet mange poeng både fra nettavstemningen og fra juryen.

- Dette har vært en omfattende og inspirerende prosess, der vi har vurdert over 2000 innsendte forslag, valgt ut 10 til avstemning, og nå står vi altså igjen med disse tre meget gode finalistene. Jeg ønsker dem alle lykke til, sier jurymedlem og Røyken-ordfører Eva Norén Eriksen. Juryen har vektet finalistene og fordelt sine poeng som et samlet kollegium. - Vi hadde et felles ønske om å se askebladet i den endelige finalen, og har ellers fordelt våre poeng i fellesskap sier Eriksen.

- Alle tre er veldig gode kandidater til å bli vårt nye kommunevåpen, sier Asker-ordfører Lene Conradi og Hurums ordfører Monica Vee Bratlie. De to sitter også i fellesnemnda og skal være med i den videre behandlingen og avgjørelsen om nytt kommunevåpen.

Slik ble stemmetallene fordelt:

Stemmetall: 20.537 (9 blanke. Innsendt per post: 11. Totalt: 20.546) Tallene fra avstemningen er kvalitetssikret av leverandør og godkjent av juryen.

Enormt engasjement

- Engasjementet og oppmerksomheten i denne konkurransen har vært helt fantastisk, og er i seg selv et stort bidrag til økt bevissthet om etableringen av vår nye kommune og til byggingen av en felles identitet, sier jurymedlem Ragnhild M. Hartviksen-Oksholen (Røyken Ap) som leder nye Askers prosjekt for felles kultur, identitet og symboler.

Vinneren kåres i juni

De tre finalistene skal gjennomgå en ny og grundig vurdering i fellesnemnda, før den endelige vinneren skal kåres. Alle tre skal presenteres med både sitt originaluttrykk og –begrunnelse fra innsendelsen, og ved den bearbeidede grafiske variant med generell temabegrunnelse. Endelig beslutning er ventet i fellesnemndas møte 21. juni.

Juryen ønsker også å rette en stor takk til alle som har deltatt i konkurransen, enten med egne forslag eller ved å delta i avstemningen.

Finalistene

Askebladet

Forslag 5Navnet Asker kommer fra flertallsformen av tresorten Ask, som vi kjenner godt fra vårt område. Asken er også benyttet til båter, møbler, redskaper, ski og meier på grunn av sine gode egenskaper, som fleksibilitet og styrke. Askeløv var også viktig som husdyrfôr, og ask/askeavkok har hatt stor betydning i tidligere tiders medisin. I norrøn mytologi er treet ask stamfar til alle mennesker (Ask og Embla), og Yggdrasil – verdenstreet, er en ask med grener som rekker ut over hele verden og opp over himmelen. Askebladet symboliserer både treet og navnet, og kan assosieres med grønn vekst, natur og friluftsliv, men også den historiske bruken til redskaper og dyrefôr.

Askekvisten

Forslag 1Samme begrunnelse som Askebladet, med tillegg om at tre kvister kan symbolisere de tre kommunene som vokser sammen.

 

 

 

 

Tre seil

Forslag 8Seil som symbol viser til vår nye kommunes nærhet til kysten og havet, og til energi, drivkraft og fremdrift. Vårt område har en rik historisk kystkultur, båtbyggertradisjoner, verft og seilermiljøer. Oslofjordmuseet i Vollen ligger i Maudbukta der Christian Jensen bygget polarskuta «Maud» for Roald Amundsen. De tre seilene kan også symbolisere de tre kommunene som går sammen.

Juryen

Juryen har bestått av ordfører i Hurum kommune, Monica Vee Bratlie, ordfører i Røyken kommune, Eva Norén Eriksen, ordfører i Asker kommune Lene Conradi (leder av fellesnemnda for nye Asker), og leder for delprosjekt "Felles kultur, identitet og symboler", Ragnhild M. Hartviksen-Oksholen (Røyken).

Les mer om kommunevåpenkonkurransen