I nye Asker kommune skal det innføres nærdemokratiske ordninger for å styrke satsingen på lokaldemokrati og medborgerskap. Les om forslagene til lokalsamfunnsutvalg og oppgaveutvalg, og delta i høringen. (Frist 21.mai)

Se Nærdemokrati: Høring om nærdemokratiske ordninger