Store og grunnleggende spørsmål om visjoner, identitet og verdier ble behørig diskutert på en fellessamling på Sem Gjestegård.

Fellesnemnda og komité for Felles kultur, identitet og symboler
Fellesnemnda og komité for Felles kultur, identitet og symboler

Torsdag 21. september møttes Fellesnemnda og Utvalg for felles kultur, identitet og symboler (P2) på Sem Gjestegård for en felles workshop med tema «Hvordan skal vi arbeide med den nye kommunens visjon, verdier, felles kultur og identitet?».

- Felles kultur og identitet er noe av det viktigste vi holder på med i denne prosessen, innledet leder for Fellesnemnda Lene Conradi. – Det er en vesentlig faktor for å lykkes med kommunesammenslåingen at både ansatte, folkevalgte og innbyggere er med å omstille fra å tenke «oss og dere» til «vi» når vi snakker om vår nye kommune, sa Conradi.

Ingebrigt Steen Jensen ledet workshopen

Samlingen, som ble energisk ledet av Ingebrigt Steen Jensen og Jon Fredø fra byrået Alle Gutta, tok for seg temaer som «Hva og hvem er nye Asker?», hvilke målgrupper og interessenter har vi, hvordan skal vi lykkes i å ivareta dem, og hva er grunnleggende verdier for å bygge en identitet?

Som utgangspunkt brukte gruppene blant annet de tre kommunenes tidligere visjoner og verdier, innholdet i intensjonsavtalen, FNs bærekraftmål og fremtidsønsker for kommunens omdømme.

Ragnhild M. Hartviksen-Oksholen, leder for delprosjekt «P2: Felles kultur, identitet og symboler».

Kvelden ble oppsummert av Ragnhild M. Hartviksen-Oksholen, som leder delprosjekt «P2: Felles kultur, identitet og symboler». - Denne samlingen har vært lærerik og verdifull for oss alle. Vi har nå i fellesskap dannet oss et godt utgangspunkt for å gå videre i den store prosessen det er å meisle ut grunnlaget for nye Askers felles kultur, verdier og identitet. Vi er veldig fornøyde med å ha fått med oss Fellesnemnda på denne innledende diskusjonen, og det vi har fått til sammen i kveld har blitt en god plattform for veien videre i dette spennende prosjektet, sa Hartviksen-Oksholen.

 

.