Ledelsen i de tre kommunene presiserer at ingen vil bli sagt opp i forbindelse med kommunesammenslåingen.

Enkelte medier har i dag oppslag om kommunesammenslåing (Asker+Hurum+Røyken) og en overskrift om at flere mister jobben i den nye kommunen.

Ledelsen i de tre kommunene presiserer at ingen ansatte vil bli sagt opp i forbindelse med kommunesammenslåingen, men det kan være at enkelte ansatte får endrede oppgaver.

Det er forståelig at mange er spente på hva kommunesammenslåingen betyr. Vi vil forsøke å informere så godt som mulig framover om hva som skjer og når ting skjer. Tillitsvalgte og vernetjenesten vil naturligvis være involvert i prosessene. I arbeidet med sammenslåingen vil fellesnemnda etablere et partssammensatt utvalg som vil følge prosessen tett.

Det er opprettet en egen felles nettside sammenslåingsprosessen. Vi oppfordrer alle til å følge med her da det er hovedkanal for informasjon om kommunesammenslåingen framover. Her finner du generell informasjon om prosessen og aktuelle spørsmål og svar for ansatte.

Hva skjer med jobben min når kommunene slår seg sammen?

  • En kommunesammenslåing er å regne som en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens regler. De «gamle» kommunene opphører og det etableres en ny felles kommune. Den nye kommunen skal etableres 1.1.2020.
  • Ved etableringen av den nye kommunen, skjer det en virksomhetsoverdragelse hvor alle ansatte i de tidligere kommunene automatisk går over til den nye kommunen. Det vil si at du blir automatisk ansatt i den nye kommunen.
  • Ingen ansatte vil bli sagt opp i forbindelse med kommunesammenslåingen, men det kan være at enkelte ansatte får endrede oppgaver.
  • I arbeidsmiljøloven er det en bestemmelse som gir ansatte rett til å reservere seg fra overdragelsen og bli igjen hos gammel arbeidsgiver. Dette har liten hensikt ved kommunesammenslåinger, da arbeidet hos de «gamle» kommunene vil opphøre.