Nye Asker kommune har invitert et innbyggerpanel til arbeidsmøter for å diskutere og foreslå fremtidsløsninger innenfor en rekke områder i den nye kommunen. Denne uken startet møterekken i Sætre rådhus.

Utvikle gode lokalmiljøer og innbyggerengasjement

De rundt 40 personene i innbyggerpanelet er fra 16 til 84 år og deltok på det første idéverkstedet i Sætre rådhus mandag 11. februar. Temaene denne kvelden var utvikling av gode lokalmiljøer og innbyggerengasjement, med særlig fokus på bærekraft, innbyggertorg og nærdemokrati. De skal gjennomføre to slike møter til før sommeren.

- Disse møtene med innbyggerpanelet kommer i tillegg til tilsvarende åpne dialogmøter som vi også arrangerer, sier Lene Conradi som leder fellesnemnda for nye Asker.

- Når det gjelder innbyggermedvirkning begynner vi nå å få et solid fundament, med en omfattende innbyggerundersøkelse (3000 deltagere) og en utstrakt kartlegging av frivilligheten i våre tre kommuner. Vi har også gjort et innsiktsarbeid om forventninger til innbyggertorgene, med medvirkning fra 200  innbyggere, næringsliv, lag og foreninger og ansatte i kommunen som har daglig kontakt med innbyggere (skole, bibliotek, helsetjenester, ungkultur etc). I tillegg arrangerte vi i høst Askerkonferansen for ungdom fra alle videregående skoler i den nye kommunen, sier Conradi.

To idémøter til før sommeren

- Vi har et tydelig mål om høy grad av innbyggermedvirkning under planlegging og bygging av den nye kommunen. Innbyggerne skal oppleve nærhet til kommunen uansett hvor de bor. Derfor er det svært interessant å høre hva de tenker om utviklingen av sine nærmiljøer, og hva de mener er viktig for at gode lokalsamfunn skal kunne blomstre. Innbyggerne jeg hadde i min gruppe syns dette var et godt initiativ og satte pris på å få bidra med sine meninger og ideer, sier nestleder i fellesnemnda, Ivar Granum.

Innbyggerpanelet skal gjennomføre to idémøter til før sommeren, der temaene er utvikling av Asker-samfunnet og framtidens kommunale tjenester.

Se også:

Om nye Asker:

Hurum, Røyken og Asker kommune skal bli til én kommune fra 1. januar 2020, og kommunene er i full gang med å forberede sammenslåingen. Nye Asker vil bli den åttende mest folkerike kommunen i Norge med om lag 93 000 innbyggere. Mellom Oslo- og Drammensfjorden, omkranset av en vakker kystlinje på over 150 km, blir den nye kommunen mangfoldig og spennende med et rikt kulturliv, vakker natur, variert næringsliv, masse frilufts- og idrettstilbud og en ressurssterk frivillighet. Kommunen skal være en flersenter-kommune med mange tettsteder som skal utvikles til attraktive og levende lokalsamfunn for fremtiden.

Kommunen har et ambisiøst mål om å bruke FNs bærekraftsmål i videreutviklingen av Asker. Dette er internasjonale mål som Norge har forpliktet seg til å følge. Målene handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.