To av tre innbyggere i nye Asker er villige til å endre vaner for å redusere sitt klimafotavtrykk, viser en innbyggerundersøkelse. Kampanjen #klimahelt gjør deg bevisst på eget klimafotavtrykk og hvordan dine handlinger i hverdagen påvirker dette.

Askersamfunnet skal være et lavutslippssamfunn i 2050. Alle må jobbe sammen for å bidra til «grønne skiftet». Vi er helt avhengige av å få med alle i nye Asker med på laget for å nå de internasjonale og nasjonale klimamålene.

– Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe! Det er nettopp det klimahelt-kampanjen handler om. Små endringer i hverdagen din betyr mye for det store bildet. Jeg oppfordrer så mange som mulig til å delta i kampanjen, for å bli bevisste på hvilke endringer du kan gjøre i din hverdag for å leve litt mer klimavennlig i den nye kommunen vår, sier ordfører i Asker, Lene Conradi.  

I Røyken, Hurum og Askers energi- og klimaplaner er et av målene å mobilisere innbyggere til å gjennomføre klimatiltak. I en ny innbyggerundersøkelse for nye Asker oppgir to av tre at de i svært stor grad (25%) eller ganske stor grad (43%) er villige til å endre vaner for å redusere sine utslipp av klimagasser. Det er veldig bra! – og gjennom #klimahelt-kampanjen får de et lite dytt til å sette i gang. 

#klimahelt-kampanjen varer fra 6. september til frem til 1. november 2019. Alle deltakere er med i trekningen av flotte premier.

Slik gjør du hverdagen din mer klimavennlig 

Ombruk, reparasjoner og redesign  

Når gamle ting du ikke har bruk for lenger kan gjenbrukes av andre, sparer vi miljøet for unødvendig avfall. Sammen gir vi ikke bare ting lengre liv, men vi sparer også miljøet. Vi har egen ombruksfestival, ombruksbutikk, ombruksbokhylle, Reparasjonskafé, FellesSkapet - et kjøleskap for matdeling og ombruksbua.

Finn inspirasjon på våre sider om ombruk. 

Kildesortere

Alt avfall inneholder ressurser. Likevel ser vi at mye av restavfallet fra husstandene Asker inneholder ting som kunne og burde vært kildesortert. Hva sorteres hvor, levering av avfall? Hvorfor sortere? 

Her kan du lære hvordan du kildesorterer riktig i Asker. 

Kast mindre mat 

Asker kommune satte i 2016 som mål å kaste 30 prosent mindre mat innen 2025. For å nå dette målet må vi alle bidra: småbarnsfamilier, skoler, barnehager, kommunen selv, butikker og andre lokale aktører.

10 tips for å unngå matsvinn

  1. Gjennomgå kjøleskapet før du skriver handleliste
  2. Husk at best før faktisk er best før, og ikke ødelagt etter
  3. Innfør en restemiddag i uka
  4. Bruk rester som en utfordring til å lage noe helt nytt
  5. Lukt alltid på maten før du kaster den
  6. Grønnsaker som er slappe kan fint brukes i gryteretter
  7. Lag din egen grønnsaksblanding av restene og hiv i fryseren
  8. Eksperimenter med annet tilbehør enn du vanligvis bruker
  9. Oppbevar maten riktig slik at den holder seg lengre og bedre
  10. Lag en ypperlig middag til Brutus (husk at husdyr ikke kan spise all mat)

FellesSkapet er Norges første kommunale kjøleskap for matdeling. Hensikten med prosjektet er å redusere matsvinn. Bak prosjektet står Asker kommune, Heggedal innbyggertorg, Elkjøp og Foodlist.

Ombruksbutikken 

I Ombruksbutikken (tidligere Gjenbruksbutikken) finner du brukte, men fullt brukbare ting; alt fra sportsutstyr og høyttalere til møbler, kopper og kar.

Her kan du lese mer om ombruksbutikken vår.  

Mobil gjenvinningsstasjon 

Mobil minigjenvinningsstasjon er en bemannet container som til faste tider vil være utplassert i ditt nærområde.

Sjekk ut når den mobile gjenvinningsstasjonen kommer dit du bor.

Energirådgivning hjemme hos deg

Innbyggere i Asker, Røyken og Hurum kan få gratis og uforpliktende energirådgivning (energiforbruk og -kostnader).

Sjekk ut hvordan du kan få energirådgivning hjemme hos deg. 

Omattatt  

Omattatt - kreativt ombruksverksted bruker ombruks- og overskuddsmaterialer i kreative prosesser, og har et skattekammer med materialer, utstyr og verktøy tilgjengelig.

Her kan du se alle aktivitetene på Omattatt.  

På sykkel i Asker 

Det skal være attraktivt å sykle i Asker. Vi vet at det er bra å sykle – både for vår egen helse og for miljø og klima. Jo flere vi er som sykler, jo bedre er det for det lokale miljøet og det globale klimaet. I tillegg får vi et triveligere sentrumsliv, bedre nærmiljø og positive helseeffekter for den enkelte.

Ved Asker stasjon er det sykkelparkering i sykkelhotellet og i parkeringshus for sykler ved spor 1 og spor 6.

Vi har en egen side "På sykkel i Asker". Her finner du sykkelkart, tips til hvordan du kan vintersykle, sykkelparkering, hjelp til sykkelreparasjon, med mer.   

Lene Conradi på elsykkel
Elsykler kommer for fullt og utgjør en stadig større andel av sykkelsalget. Her ankommer ordfører Lene Conradi rådhuset på elsykkel.

Vi skal være ledende på klima, energi og miljø 

FNs bærekraftsmål trådte i kraft i januar 2016. På samme tidspunkt startet våre Røyken, Hurum og Asker planleggingen av sammenslåingen. Nye Asker kommune legger FNs bærekraftsmål til grunn for byggingen av den nye kommunen.

Den nye kommunen ønsker å løfte blikket, styre i riktig retning og utvikle gode løsninger lokalt, samtidig som vi vil tenke og bidra globalt. FNs bærekraftsmål er et spennende rammeverk for utvikling av lokalpolitikken.

Asker ønsker fortsatt å være en ledende kommune på energi-, klima- og miljøområdet, og har satt seg ambisiøse mål i kommunedelplan for klima, energi og miljø (KLEM-planen) for perioden 2018-2030. 

Asker kommune er partner i FutureBuilt. Dette er et 10-årig program som går fram til 2020. FutureBuilts visjon er å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet.

Om klimahelt-kampanjen 

Klimahelt-kampanjen er et samarbeid mellom kommunene Asker, Gjøvik, Gran, Hurum, Jevnaker, Lillehammer, Lunner, Østre Toten og Røyken, med støtte fra Akershus fylkeskommune, Oppland fylkeskommune og Miljødirektoratet.

Lik og følg #klimahelt på Facebook for å få informasjon om aktiviteter, tilbud, tips og inspirasjon til hvordan du kan leve mer klimavennlig. Her kan du også dele og lese erfaringer fra andre #klimahelt-deltakere.