Fredag 30. september konstitueres fellesnemda for kommunesammenslåing Hurum, Røyken og Asker.

Tid: Fredag 30. september 2016 kl. 0830-1130
Sted: Hurum rådhus, Nordre Sætrevei 1, Sætre

 Sakskart

Møtet vil blant annet behandle følgende punkter:

  • Konstituering, valg av leder og nestleder
  • Møteplan
  • Sammensetning partssammensatt utvalg
  • Vertskommuneavtale (til orientering)

Sakskart og møtedokumenter