Kristin Marie Felde blir Norges første direktør for medborgerskap når hun tiltrer stillingen i nye Asker 1. oktober. Felde kommer fra stillingen som fylkesdirektør for kultur, frivillighet og folkehelse i Akershus fylkeskommune.

Kristin Felde
Kristin Marie Felde. Foto: akershus.no

Hun har tidligere vært administrasjons- og utviklingssjef i Olympiatoppen og generalsekretær i Norges Skiforbund, og har mange års erfaring fra både Kulturdepartementet og Norges idrettshøgskole.
 
- Jeg er veldig glad for å få Kristin Marie Felde med på laget i utviklingen av nye Asker kommune. Hennes erfaring, kompetanse og personlige egenskaper er svært relevante for den jobben som nå ligger foran oss. Hun kan vise til gode resultater i spenningsfeltet mellom politikk og administrasjon, og med å mobilisere ulike ressurser til beste for felleskapet, sier rådmann Lars Bjerke.

Sammen med de folkevalgte skal direktør for medborgerskap tilrettelegge for at kommunen, sivilsamfunnet, næringslivet og frivilligheten finner gode og nye samarbeidsformer til beste for fellesskapet og lokalsamfunnet.

- Dette er en ny og spennende stilling som jeg gleder meg veldig til å begynne på, sier Kristin Marie Felde.

Direktør for medborgerskap skal også legge til rette for mer lokaldemokrati og samskaping gjennom nye nærdemokratiske ordninger og nye medvirkningsformer. Felde får i tillegg ansvaret for frivillighet, kultur, museer, bibliotek, idrett, friluftsliv, nærmiljøanlegg og tilskuddsordninger.

- Porteføljen er ganske lik den jeg i dag har i fylkeskommunen, og dette er fagfelt jeg synes er veldig spennende å jobbe med fordi det handler om å utvikle og mobilisere kompetanse på tvers av områder, og sørge for at alle gode krefter spiller sammen og skaper verdi i livene til folk, sier Felde. I tillegg kommer dette nye med samfunnsinnovasjon, lokaldemokrati og samskaping i en ny kontekst, som jeg syns er kjempespennende og utfordrende.

Asker kommune har ambisjoner om å sette en ny standard i kommune-Norge når det gjelder å skape verdier på nye måter og gjennom nye samarbeidsformer. Det skal satses på samfunnsinnovasjon og partnerskap mellom innbyggere, frivillighet og næringsliv. Den nye direktøren for medborgerskap ser flere likheter med sine tidligere jobber.

-  Både fylkeskommunen, Olympiatoppen og Skiforbundet er store, komplekse og sammensatte strukturer der man må samarbeide godt på tvers av hele organisasjonen. De er også til for noen andre enn seg selv. Derfor handler det om samspill mellom medlemmer eller innbyggere, frivillige, politikere og ansatte. Målet er å oppnå vinn-vinn-effekter og at de forskjellige gruppene understøtter hverandre, sier hun.

Kristin Marie Felde er opprinnelig fra Byrkjelo i Sogn og Fjordane, og bor på Lilleaker. Hun kjenner allikevel vårt område godt både profesjonelt og privat. – I jobbsammenheng kjenner jeg jo Røyken, Hurum og Asker fra fylkeskommunen. Vi har samarbeidet godt. Fylkeskommunen har flere ganger vært på besøk for å høre om sammenslåingen, byggingen av den nye kommunen og satsingen på samskaping og medborgerskap. Privat har jeg ofte syklet til Vollen med mine to barn i vogna, vært på Hvalstrandfestivalen, gått skiturer både fra Semsvannet og Solli, og deltatt i skirennet Vester-Gyllen, forteller hun.

Felde tiltrer stillingen som direktør for medborgerskap i nye Asker 1. oktober.