Torsdag 7. og fredag 8. desember ble det arrangert felles ledersamling for kommunalsjefer/direktører, enhetsledere/virksomhetsledere samt hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i felles PSU.

Vedlagt er presentasjonene i programmet:

Torsdag 7. desember

Fredag 8. desember