Kistefossdammen
Kistefossdammen barnehage er et FutureBuilt-prosjekt. Barnehagen har et sterkt miljøfokus. Den er bygd som et Plusshus, og skal produsere mer energi enn den bruker. Det er solceller på taket, og andre løsninger som gir god miljøgevinst. Miljøfokuset innebærer også at foreldre og ansatte oppfordres til å sykle eller gå til og fra barnehagen og det er gode parkeringsforhold for sykler og sykkelvogner rett utenfor inngangen

En ny analyse fra Moodys, et av verdens største kredittselskaper, slår fast at på lang sikt vil det være lønnsomt for nye Asker kommune å tufte den nye kommuneplanen på FNs bærekraftsmål.

Det er nettstedet Business Green, Englands ledende nettsted for grønne nyheter, som omtaler Moodys analyse av nye Asker kommunes satsning på å bli den første norske kommunen som lager en kommuneplan tuftet på bærekraftsmålene.

– Asker har den lokale myndigheten som trengs for å implementere bærekraftsmålene på lokalt nivå. I tillegg har kommunen støtte fra nasjonalt hold av statsminister Erna Solberg, som er sterkt involvert i bærekraftsmålene, konkluderer Moodys analyse.

Analysen hevder at det nettopp er denne kombinasjonen som vil gjøre Asker i god stand til å sette planene ut i live uten for mye politisk uenighet.

Askerkonferansen
Asker har støtte fra statsminister Erna Solberg i sitt arbeid med bærekraftsmålene. Statsministeren møtte rundt 60 ungdommer på Askerkonferansen i 2018, for å høre deres innspill til hvordan vi kan bruke bærekraftsmålene i utviklingen av nye Asker kommune. Bildet viser statsministeren sammen med ungdommene som arrangerte konferansen og leder av fellesnemnda Lene Conradi.

Ønsker å skape gode løsninger lokalt, som bidrar globalt

– Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. De peker på at demokrati, godt styresett og en rettskultur er avgjørende for bærekraftig utvikling. Derfor ønsket vi å legge bærekraftsmålene til grunn for den helhetlige kommuneplanen for den nye kommunen. På denne måte gjør vi alvor av å handle lokalt, og tenke globalt – og vise at bærekraftsmålene har relevans også i en lokal sammenheng, sier leder for fellesnemda Lene Conradi.

Kostbart på kort sikt

Analysen fra Moody påpeker at det på kort sikt vil koste mer for Asker å bygge klimavennlige bygg enn det ville vært å bygge på den tradisjonelle måten. De trekker frem Kistefossdammen barnehage og Holmen svømmehall som eksempler.

– Askers forpliktelse til bygge bærekraftig i fremtiden vil medføre økte kostnader og større lån på kort sikt. Selv om dette vil legge press på kommunens lån og rentebelastning, vil de langsiktige gevinstene være større. Grønne bygg har lavere vedlikeholdskostnader og lavere strømregninger, konkluderer Moodys. 

Bærekraftsmålene som Asker jobber mot skal gi samfunnsøkonomiske gevinster gjennom å øke bærekraftig økonomisk aktivitet, bedre livskvaliteten til og det økologiske systemet for innbyggerne.

Holmen svømmehall
Holmen svømmehall er et FutureBuilt forbildeprosjekt. Det er lagt stor vekt på på energibesparende tiltak, blant annet er det solceller på deler av tak og vegg, solfangere på parkeringsområdet og energibrønner og de tekniske anleggene planlegges med energibesparende løsninger.

Funnene understøtter bredere undersøkelser rundt økonomiske konsekvenser av FNs bærekraftsmål. Rapporten «Better Business, Better World» konkluderte i 2016 med at hvis vi når FNs bærekraftsmål vil det skape bedre økonomiske muligheter frem til 2030 innenfor fire sektorer; mat og jordbruk, byer, energi og materialer, og helse og velvære.

– Hvis vi når FNs bærekraftmål kan vi skape en verden som er grunnleggende bærekraftig: sosialt rettferdig, miljømessig sikker, miljøvennlig, inkluderende og mer forutsigbar, slår rapporten fast.

Her kan du lese artikkelen in sin helhet på nettstedet Business Green.

Les mer om vårt arbeid med bærekraftsmålene her