Fellesnemnda for Nye Asker møtes fredag 10. februar kl. 08.30 i Asker rådhus.

Utdrag fra sakslista:

  • Prinsipper for overordnet politisk struktur - høringsutkast - oppdatert versjon
  • Kommunikasjonstiltak for oppstartfase med å bygge Nye Asker
  • Ansettelse av prosjektleder/rådmann i Nye Asker kommune
  • Orientering om høringsinnspill vedrørende forenkling av regelverket for kommunevåpen og flagg
  • Orientering - sak om vurdering av brannordning for Nye Asker

Her finner du mer informasjon og møtepapirer