Fredag 10. mars møttes fellesnemnda for nye Asker til møte på Eplegården i Hurum.

Her diskuterte de ni representantene i nemnda blant annet overordnet politisk struktur for den nye kommunen, oppstart av arbeidet med kommuneplan med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål og mandat for de politiske arbeidsutvalgene.

Følg med og engasjer deg

- Vi ønsker åpenhet og engasjement rundt vårt arbeid og oppfordrer alle til å følge med på arbeidet i nemnda, sier leder Lene Conradi.

- Følg med på nettsidene - der finner du alle sakspapirer og møtekalender for fellesnemndas møter.

Her kan du se fellesnemndas leder Lene Conradi og nestleder Ivar Granum oppsummere fellesnemndas møte 10. mars:

Politisk struktur

Alle de tre kommunestyrene i Hurum, Røyken og Asker har hatt forslag til overordnet politisk struktur på høring. I debattene i kommunestyrene har det vært stort engasjement og kommet mange gode innspill.

De folkevalgte har særlig vært opptatt av å få til gode nærdemokratiske ordninger i den nye kommunen og dette er noe fellesnemnda tar med seg inn i sitt videre arbeid med å utarbeide den politiske strukturen for nye Asker. 

Lars Bjerke blir rådmann 

Fellesnemnda har ansatt Lars Bjerke som prosjektleder for arbeidet med å bygge den nye kommunen. Han starter i stillingen den 1. april 2017, og vil tiltre stillingen som rådmann i den nye kommunen etter Stortingsvedtak og kongelig resolusjon. 

Ansettelsen har vært oppe til behandling i de tre kommunestyrene i Hurum, Røyken og Asker – og disse innstilte alle Lars Bjerke til ny rådmann. Lars Bjerke er i dag rådmann i Asker kommune. 

Sakspapirer for møtet den 10. mars finner du her:
Sakspapirer til møtet i fellesnemnda 10. mars