Fellesnemnda for nye Asker møtes fredag 12. mai kl. 09.00 i Gamle Folkets Hus/Tofte Samfunnshus i Hurum.

Utdrag fra sakslista:

  • Godkjenning av protokoll fra nye Asker fellesnemnda 21.04.2017
  • Økonomiske handlingsregler i interimsperioden
  • Søknad for unntak av felles kommunestyremøte
  • Søknad om tilskudd til veier og digitalisering

I tillegg er det noen orienteringssaker blant annet om Trebåtfestivalen i Hurum, demokrati seminar og felles kommunestyre seminar.

Saksdokumentene finner dere her