Fellesnemnda for nye Asker møttes fredag 21. april i Asker rådhus.

Saker til behandling var: 

  • Godkjenning av møteprotokoll fra nye Asker fellesnemndas møte 24.03.2017
  • Valgkomitéens reviderte forslag til medlemmer i arbeidsutvalg og arbeidsgrupper
  • Forslag til møtekalender arbeidsutvalg og arbeidsgrupper

Les saksdokumentene og vedtakene her

Leder og nestleders oppsummering fra møtet