Møte i valgstyret og fellesnemnda for nye Asker fredag 1. februar i Asker rådhus

 

Se samleside for møtet med alle sakspapirer med vedlegg(inkludert alle anbefalte forslag til nye veinavn)

Agenda:

 • Valgstyret kl. 09:00
  Protokoll, Valg 2019 – orientering om personvalgsystemet, Valg 2019 – informasjon om Kirkevalget. Kommunikasjonsstrategi ifm. Valg 2019 i Asker
 • Fellesnemnda 09:30
 • Godkjenning av protokoll fra forrige møte
 • Veinavn i nye Asker 
 • Søknad om tilskudd til kirkelig fellesnemnd 
 • Årshjul 2019 - prosess for kommuneplan og økonomiplan 
 • Askerkonferansen 2018 – oversendelse og sluttrapport 
 • Budsjett og økonomiplan i interimsperioden 
 • Harmonisering nye Asker 


Tematime 12:00*

 • Orientering om innbyggerundersøkelsen (kl. 12:00 – 13:00)
 • Dialogmøte med råd for personer med funksjonsnedsettelse (kl. 13:00 – 14:00)
 • Visuell identitet (14:00 – 14:30)
 • Film (14:30 – 14:45)

*med forbehold om eventuelle endringer i klokkeslett

Vel møtt!