Vedlagt følger agenda og saksdokumenter for fellesnemndas møte fredag 14. desember

Møtet avholdes i Asker rådhus og starter kl 09

1: Valgstyret

2: Felles PSU (Partssammensatt utvalg)

  • Lokalisering nye Asker

3: Fellesnemnda:

  • Godkjenning av protokoll fra møte i nye Asker fellesnemnda 16.11.2018
  • Budsjett for nye Asker 2019 
  • Innbyggertorgene i Asker kommune
  • Status for arbeidet med renovasjon og avfall i nye Asker
  • Nye Asker - mandat og foretaksnavn for kommunalt eiendomsselskap
  • Planprogram for nye Asker 

Se sakspapirene knyttet til samtlige saker

4: Tematime:
Dialogmøte med Eldrerådet
Dialogmøte med Kirken