Agenda for møte i felles PSU og fellesnemnda 5. april 2019

Møtene er i Asker rådhus og starter kl 0900

Felles PSU kl. 09:00
Sakskart:
19/1 Godkjenning av protokoll
19/2 Arbeidsgiverpolitisk plattform for nye Asker
19/3 Tilførsel av egenkapital til Asker kommunale pensjonskasse i forbindelse med nye Asker kommune

Fellesnemnda:
19/13 Godkjenning av protokoll (19/59)
19/14 Arbeidsgiverpolitisk strategi (17/57)
19/15 Tilførsel av egenkapital til Asker kommunale pensjonskasse i forbindelse med nye Asker kommune (17/32)
19/16 Valg av sekretariatordning til kontrollutvalget – nye Asker 19/47)
19/17 Tilskudd til festivaler i Asker, Røyken og Hurum (19/55)
19/18 Ny kommune – formelle rammer knyttet til overgangen (19/54)
19/19 Beredskapsplan i nye Asker (19/50)

19/20 Forslag til planprogram for kommuneplan Asker kommune 2020-2032 - samfunnsdelen
19/21 Forslag til nærdemokratiske ordninger i nye Asker

Se alle sakspapirene her: Møtekalender

Tematime
• Visuell identitet v/ Dinamo Design (11:30 – 12:30)
• Advokatfirmaet Hjort orienterer om deres vurdering av kommunens juridiske posisjon i Vardar (12:30 – 13:15)
• Dialogmøte med Asker idrettsråd (13:00 – 14:00)