Fellesnemnda skal onsdag 5. juni behandle saker om finansreglement, økonomireglement og visuell identitet. I tillegg skal de blant annet få en presentasjon av innbyggerkonsept i Slemmestad.

Møtet er i Asker rådhus, onsdag 5. juni fra 09-13:

Saksmøte (09-10):

  • Finansreglement for nye Asker
  • Økonomireglement for nye Asker
  • Visuell identitet

Orienteringer (10-1030):

  • Asker-filmen
  • Presentasjon av innbyggerkonsept i Slemmestad

Tematime (1030-13):

  • Budsjett/rammer/gebyrer og investeringer (innledninger til diskusjon)

Se sakspapirer og dokumenter i møtekalenderen