Fellesnemnda og valgstyret for nye Asker har møte på kvinnedagen, fredag 8. mars. Se agenda og sakliste her.

Bilde av kake

Møtet i valgstyret starter i Asker rådhus kl 09. Fellesnemndas møte begynner direkte etter dette.

Sakliste for fellesnemnda:

  • Godkjenning av protokoll
  • Økonomi- og årsresultat i 2018 for Hurum, Røyken og Asker kommuner
  • Strategisk næringsplan i nye Asker
  • Gjennomgang av regional statsinndeling - oppfølging av regionreformen
  • Utslippsfri hurtigbåt, kommunal oppfølging

Sakspapirer til begge møter finnes på https://innsyn2.asker.kommune.no/motekalender

I tillegg vil det være en kort orientering om mulig næringsutvikling på Tofte i begynnelsen av møtet.

Tematime:

  • Kartlegging av frivilligheten i nye Asker: Frivillighet Norge
  • Nærdemokratiske ordninger: pågående medvirkningsprosesser

Vel møtt