Fellesnemnda for nye Asker møtes fredag 16. mars kl. 09.00 i Asker rådhus.

På sakskartet for fredagens møte står blant annet:

  • reglement for fellesnemnda og videredelegering av myndighet til prosjektrådmannen
  • oppfølging av vedtak om kommunale tjenester i selskaper eller i basisorganisasjonen
  • støtte til etablering av nye paraplyorganisasjoner i nye Asker
  • lederutvikling i nye Asker

Les sakspapirene til fellesnemndas møte 16. mars 

Seminar om FNs bærekraftsmål fra 12.00-14.00. Underutvalg for FNs bærekraftsmål presenterer sitt arbeid med FNs bærekraftsmål som rammeverk for ny kommuneplan for nye Asker. 

Møtet er åpent for publikum og finner sted i formannskapssalen i Asker rådhus.

Velkommen!