Fellesnemnda og nytt valgstyre møtes fredag 16. november i Asker rådhus. Se saksliste og møtepapirer

Møtet er kl 09 i formannskapssalen, Asker rådhus

Saker til behandling 09:00-12:00

 • Saker til fellesnemnda før valgstyret:

  • Godkjenning av protokoll fra 11.10.2018
  • Valg 2019 - Fastsetting av valgdag
  • Valg 2019 - Delegering av myndighet til valgstyret
  • Valg 2019 - Fordeling av utgifter

  Valgstyret kl. 09:15.
  Saker til Valgstyret:

  • Fullmakter og frister
  • Valgkretser og valglokaler

  Saker til fellesnemnda fortsetter:

  • Opprettelse av politisk forhandlingsutvalg (PFU)
  • Oppnevning av programkomite for Kulturåret 2020 – Organisering, mandat, budsjett- og videreføring av tilskuddsordning for 2019
  • Høring Justering av Oslo politidistrikts indre organisering og Sør-Øst politidistrikts indre organisering, som følge av kommune- og regionsreformen med virkning fra 01.01.2010
  • Status for arbeidet med renovasjon og avfall i nye Asker
  • Visuell identitet / ny grafisk profil

  Lunsj 12:00 – 12:45

  Tematime:

  • Innbyggertorg - Mulighetsstudie
  • Politiet - status i politidistriktet og hvordan politiet skal videreutvikle tjenestene i nye Asker
  • Status for arbeidet med kommunikasjon i nye Asker

  Møteinnkalling og sakspapirer blir publisert her https://oma.asker.kommune.no/motekalender?year=2018

Møtene i fellesnemnda er åpne for alle

Vel møtt!