Fellesnemnda for nye Asker møtes fredag 18. august kl. 08.30 i Hurum rådhus.

Utdrag fra sakslista:

  • Godkjenning av protokoll fra nye Asker fellesnemnda 21.06.2017
  • Kommunereformen - status og videre prosess

Saksdokumentene finner dere her