Fellesnemnda for nye Asker møtes onsdag 21. juni kl. 08.30 i Asker rådhus i Asker.

Utdrag fra sakslista:

  • Godkjenning av protokoll fra nye Asker fellesnemnda 12.05.2017
  • Nye Asker - Revidert budsjett 2017
  • Valg av revisor for nye Asker 
  • Søknad om tilskudd til sammenslåing av kirkelig fellesråd

 Saksdokumentene finner dere her