Fredag 14. september møtes politikere i Røyken, Hurum og Asker til felles kommunestyremøte. Her skal de diskutere status og fremdrift i arbeidet med å bygge nye Asker.

Felles kommunestyre med Hurum, Røyken og Asker Fredag 14. september 2018, på Scandic Hotel Asker Adresse: Askerveien 61, Asker.

Program

Kl. 08.30–09.00 Registrering v/politisk sekretariat. Kaffe og noe å bite i

Kl. 09.00-09.10 Velkommen til felles kommunestyremøte
Gjennomgang av agenda for møtet v/leder av fellesnemnda Lene Conradi

Kl. 09.10-09.30 Status og fremdriftsplan for arbeidet med nye Asker kommune v/prosjektrådmann Lars Bjerke

Kl. 09.30-10.00 Utfordringer og muligheter i den nye risikovirkeligheten. Bærekraftsmålene – en felles utfordring og felles mulighet. Innledning om FN’s bærekraftsmål v/direktør i DNVGL Sven Mollekleiv

Kl. 10.00-10.30 Hvordan har vi jobbet med kommuneplanen og bærekraftsmålene v/ ledere av arbeidsutvalgene Susanne Vist, Trond Røed og Cecilie Lindgren

Kl. 10.30-10.45 Kort pause

Kl. 10.45-11.45 Tall og fakta som forutsetning for planlegging av store utbyggingsprosjekter v/kommuneplansjef Tor Arne Midtbø

Kl. 11.45-12.15 Lunsj Kl. 12.15-12.45

Innledning til gruppearbeid med tema satsningsområder i kommuneplanarbeidet v/rådmann Per Morstad og prosjektleder Kristine Andenæs

Kl. 12.45-14.00 Gruppearbeid

Kl. 14.00-15.00 Presentasjon - og oppsummering i plenum og prosessen videre v/rådmann Per Morstad

Kl. 15.00 Takk for i dag v/leder av fellesnemnda Lene Conradi

Hele programmet for felles kommunestyremøte 14. september 2018.