Martin Hafsahl er ansatt som prosjektleder for kommunikasjon i arbeidet med å bygge nye Asker. Han tiltrer 21. august.

- Vi er svært glade for at Martin Hafsahl nå skal være med på laget. Kommunikasjon er et nødvendig virkemiddel i endringsprosesser. Hans solide erfaring og brede kompetanse blir verdifull inn i det videre arbeidet med å bygge nye Asker, sier rådmann Lars Bjerke.

To års engasjement

Hafsahl skal jobbe tett med rådmannen, kommunikasjonsavdelingene i de tre kommunene, ulike delprosjekter og fellesnemnda. Stillingen er et to års engasjement.

- Dette er et svært spennende og omfattende prosjekt, og kommunikasjonsfaglig nybrottsarbeid som gir ny erfaring på flere arenaer. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene i nye Asker, som også er min hjemkommune, sier Hafsahl.

Solid kompetanse og bakgrunn

Martin HafsahlHafsahl er utdannet innen medier og kommunikasjon fra Storbritannia og har solid kommunikasjonsfaglig kompetanse og erfaring. Han kommer fra jobben som informasjonssjef i Norges Idrettsforbund.

Om stillingen

Prosjektleder kommunikasjon skal bidra til å nå de strategiske kommunikasjonsmålene for arbeidet med nye Asker gjennom blant annet å:

  • planlegge og gjennomføre konkrete kommunikasjonstiltak i tråd med kommunikasjonsstrategien
  • gi kommunikasjonsstøtte og - rådgivning overfor den politiske og administrative prosjektledelsen
  • bidra med kommunikasjonsfaglig bistand overfor andre delprosjekter - spesielt i arbeidet med felles kultur, identitet og symboler.
  • bidra i utviklingen av ulike kommunikasjonskanaler og det strategiske kommunikasjonsarbeidet i den nye kommunen

Prosjektleder kommunikasjon rapporterer til styringsgruppen for delprosjekt A3 kommunikasjon, som består av kommunikasjonssjefene i de tre kommunene og en tillitsvalgt.