Nye Asker har kjøpt en strategisk eiendom i Vestre Strandvei 4 sentralt i Tofte sentrum.

Bilde Vestre Strandvei 4
Vestre Strandvei 4

Asker kommune har i dag 2 innbyggertorg i Heggedal og på Borgen. Det vil i løpet av de første årene etter 2020 bli etablert 6 nye innbyggertorg fordelt på de større tettstedene i hele kommunen. Disse er Tofte, Sætre, Slemmestad, Spikkestad, Holmen og Asker sentrum.

Kommunen har kjøpt et kombinert bolig- og næringsbygg sentralt i Tofte sentrum som kan bli en del av innbyggertorget som planlegges på stedet. Kommunen vil med dette disponere tre sentrale bygg i Tofte sentrum med biblioteket, samfunnshuset og nå også naboeiendommen.

Tofte vil få et av de første nye innbyggertorgene med nærdemokratiske ordninger, en tydelig ungdomsprofil og samtidig ha mange ulike tilbud og tjenester som retter seg mot hele befolkningen i denne delen av kommunen.

Kommunen ønsker å samarbeide med dagens leietakere og bidra til å finne gode løsninger for alle parter.

Eiendommen er kjøpt for 3,95 millioner kroner.