I den siste utgaven av WWFs magasin The Circle er nye Asker kommunes arbeid med FNs bærekraftsmål beskrevet over to sider.

WWF-magasin
Nye Askers lokale implementering av FNs bærekraftsmål er viet to sider i siste nummer av WWFs The Circle

I artikkelen forteller fellesnemndas leder Lene Conradi hvordan nye Asker jobber med FNs bærekraftsmål som et rammeverk for kommuneplanen, og hvordan man jobber for å gjøre globale mål lokale og relevante.

The Circle utgis av World Wildlife Fund (WWF) Global Arctic Program fire ganger i året. Magasinet distribueres globalt til rundt 3000 organisasjoner, politikere, institusjoner, biblioteker og bedrifter. The Circle har som mål å informere beslutningstakere og interessenter om arktiske miljø- og utviklingsspørsmål.

Les hele utgaven av The Circle her:

magasin

 

Les også: - En foregangskommune i bruk av FNs bærekraftsmål

Les mer om hvordan vi arbeider med FNs bærekraftsmål i nye Asker