Nye Asker kommune har stand på Smart City-konferansen Nordic Edge i Stavanger 25.-27. september. De opplever stor interesse rundt FNs bærekraftsmål og nye Askers "Smart city"-tilnærming.

Nye Asker kommune, som blir etablert 1. januar 2020, skal tuftes på FNs bærekraftsmål for å sikre en bærekraftig utvikling med sosialt, økonomisk og miljømessig ansvar. Folkevalgte og representanter fra administrasjonen i nye Asker kommune har utarbeidet et metodeverktøy for å arbeide systematisk med bærekraftsmålene.

Metodeverktøyet hjelper oss med å se de 17 målene i sammenheng, men også med å prioritere. Vi har vurdert hvilke bærekraftsmål vi har størst mulighet for å bidra med, og på hvilke områder kommunen har et - eller bør ta et - direkte ansvar for, når vi skal utvikle smarte, gode lokalsamfunn og tilby gode tjenester til innbyggerne.

Kan FNs bærekraftsmål hjelpe oss til å jobbe smartere?

Under Nordic Edge-konferansen i Stavanger stiller vi blant annet dette spørsmålet, og det er stor interesse rundt temaet. Nye Asker kommunes "utsendte" opplever god tilstrømming til standen sin av interesserte publikummere.

Nye Asker har plukket ut seks hovedmål og til sammen 84 relevante delmål som har stor betydning for nye Asker kommune. Sammen med næringslivet, andre kommuner og offentlige organisasjoner, frivillige, innbyggere, lokalsamfunn og akademia, skal vi samarbeide og samskape om fremtidens smarte løsninger.

Øvrige temaer på standen 

  • Gode løsninger vi gjerne deler, bl.a. Asker velferdslab, Innbyggertorg, Digital læring i skolen og Innovasjonsplattform.
  • Utfordringer fremover for nye Asker kommune, hvor vi i dag ikke har alle de gode svarene, bl.a. innen transport, fjordbane, klima, energi og miljø, digitaliseringsplattform m.m.

Nye Asker kommune på "Nordic Edge" i Stavanger

Nye Asker på stand om Smart City Fra Smart city i Stavanger