Fredag 13. oktober møtes fellesnemnda for nye Asker og fellesnemnda for nye Drammen på nyoppussede "Verkstedet" på Sem.

De to fellesnemndene møtes for å utveksle kunnskap, utfordringer og erfaringer i sitt pågående arbeid med kommunesammenslåing.

Drammen, Svelvik og Nedre Eiker skal danne ny kommune fra 1. januar 2020. Samtidig skal Asker, Hurum og Røyken ha etablert nye Asker kommune. I tillegg til samtaler om reformarbeidet i de to nye storkommunene, blir det et foredrag fra Geir Vinsand om regionreformen sett fra Asker og Drammen.

Møte for fellesnemndene i nye Drammen og nye Asker
Sted: Verkstedet, Semsveien 168, 1384 Asker
Tid: 13. oktober kl.09:00 – 13:00
Agenda:
09:00 – 09:15 Velkommen og presentasjonsrunde ved leder av fellesnemnda i Asker, Lene Conradi
09:15 – 09:45 Kort om status for reformarbeidet til de to fellesnemndene, Politiske drøftinger
10:00 – 11:00 "Regionreformen sett fra nye Asker og nye Drammen - tanker om Viken og Drammen, Asker og Bærum" v/ Geir Vinsand, Nivi Analyse (45 min), Politiske drøftinger
11:15 – 12:00 Eierskap og selskaper – felles utfordringer og samarbeid i regionen, Politiske drøftinger
12:00 – 12:45 Arbeide med innbyggermedvirkning nærdemokratiske ordninger i nye Asker og nye Drammen, Politiske drøftinger
13:00 Felles lunsj

Etter lunsj vil fellesnemnda for nye Asker holde et kort møte med egen agenda:
Møte i fellesnemnda nye Asker:
Godkjenning av protokoll 
Høringsinnspill – Endring av kirkelig inndeling
Deltagelse i prosjekt: Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing