Nye Asker omtales som en foregangskommune i Nordisk ministerråds rapport Globale mål for lokale prioriteringer: Agenda 2030 på lokalt nivå.

Rapporten er utgitt av Nordregio, som er et ledende nordisk og europeisk forskningssenter for regional utvikling og planlegging, etablert av Nordisk ministerråd. En av Nordregios viktigste oppgaver er å bidra til utviklingen av regionpolitikk og bærekraftig vekst i Norden.

Formålet med rapporten Globale mål for lokale prioriteringer: Agenda 2030 på lokalt nivå, er å gi de lokale myndighetene ideer om hvordan man skal implementere agendaen for 2030 og informere eksperter og beslutningstakere på nasjonalt og regionalt nivå om hvordan kommunene skal støttes i arbeidet.

I rapporten identifiseres 27 nordiske kommuner som ligger i tet når det gjelder arbeid med FNs bærekraftsmål og 2030-agendaen. Nye Asker kommune er en av de 27 som bruker bærekraftsmålene i utviklingen av ny miljøpolitikk, livskvalitetsplaner, utvikling av lokalsamfunn, lokale strategier, sammenslåing av kommuner og andre formål.

Se rapporten (Asker på side 21):

Nordregio-rapport.JPG

Nordregio har også tidligere trukket fram arbeidet til nye Asker som eksempel på nybrottsarbeid med FNs bærekraftsmål, sist under seminaret «Agenda 2030 at the local level» i Stockholm i mai.

25. september 2015 vedtok FNs generalforsamling 2030-agendaen for bærekraftig utvikling og de 17 bærekraftsmålene. Kommunene er viktige når det gjelder implementering, fordi kommunene er nærmest folk, lokale bedrifter og sivile samfunnsorganisasjoner.

Se også:

Slik jobber vi med FNs bærekraftsmål i nye Asker