Leder av fellesnemnda og ordfører i Asker, Lene Conradi, deltok i en paneldebatt om FNs bærekraftsmål: Spranget fra globale mål til lokal handling - hva gjør kommune-Norge? på Arendalsuka onsdag 15. august.

I løpet av høsten 2017 og våren 2018 har et politisk underutvalget for FNs bærekraftsmål  utviklet en metode for hvordan nye Asker kommune skal bruke FNs bærekraftsmål som rammeverk for den nye kommuneplanen. De la fram sitt arbeid for fellesnemnda i mars 2018

Under paneldebatten i Arendal snakket Lene Conradi om hvordan vi i nye Asker har gjort de globale målene lokale og relevante for oss. Hva som må til for at vi skal klare å nå målene og hvem vi eventuelt må samarbeide med for å nå dem? I tillegg til Lene Conradi, deltok Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS; Silje Bareksten, Oslo Business Region og Arne Ingebrigtsen, rådmann i Kristiansund i panelet. Debatten ble arrangert av Deloitte. 

Debatten FNs bærekraftsmål: Spranget fra globale mål til lokal handling - hva gjør kommune-Norge? finner sted på Arendalsuka onsdag 15. august kl. 08.30. Les mer om arrangementet her

Se debatten her:

Har du ikke anledning til å dra til Arendal, kan du lese rapporten Nye Asker kommune tuftes på FNs bærekraftsmål som beskriver hvordan vi jobber med bærekraftsmålene.